Medical Appraisal & Revalidation System

Welcome to the Medical Appraisal Revalidation System (MARS). MARS is an all-Wales system provided by Health Education & Improvement Wales (HEIW) and funded by Welsh Government to facilitate the appraisal and revalidation of Doctors. MARS is separated into two dedicated sites, one for doctors working in General Practice and one for doctors in all other specialities.

Croeso i'r System Arfarnu ac Ailddilysu Meddygol (MARS). Darperir y system MARS I Gymru-gyta gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) ac fe’i hariennir gan Lywodraeth Cymru i gynoithwyo arfarnu ac ailddilysu Meddygon. Gwahanwyd MARS i ddau safle penodol, un ar gyfer meddygon sy'n gweithio mewn Medllyson Teulu ac un i feddygon ym mhob arbenigedd arall.


MARS for General Practice

For all GPs in Wales to facilitate the appraisal & revalidation process

MARS for GPs
MARS for all other specialists

For all other specialities in Wales to facilitate the appraisal & revalidation process

Launch MARS
Dental Appraisal System (DAS)

For dental specialists in Wales to facilitate the appraisal process

Launch DAS